Piyano


Yedi buçuk oktava yakın ses aralığı ile teknik ve yorum açısından tek kişilik bir orkestrayı andıran çalgının icadı müziğe önemli bir katkı sağlamıştır.
Piyano vücudun birden fazla bölgesini aynı anda çalıştırarak kişinin bedensel koordinasyonunu geliştirir ve öğrenme yeteneğini arttırır.

Müzikle ilgilenen herkesin yakından tanıdığı, tuşlarına basıldığında bir düzenekle harekete geçen çekiçlerin tellere vurmasıyla çalışan, tuşlu ve telli bir çalgıdır.

Çıkan sesin gürlüğü, tuşların basışına göre değişir. Kuvvetli basıldığında kuvvetli, hafif basıldığında ise hafif ses elde edilir. Çalgının bu özelliği, kendinden önceki iki önemli klavyeli çalgı olan klavsen ve orgta yoktur. Çalgının adı, bu özelliği vurgulamak için kullanılan ve "hafif ve kuvvetli" anlamına gelen İtalyanca "PİANOFORTE" sözcüğünden gelmektedir.
Piyano, günümüzde en popüler çalgılardan olup, dünyada birçok müzik türünde kullanılmaktadır.
İlk piyanonun yaklaşık olarak 1709 yılında Floransa'da Bartolomeo Cristofori tarafından yapıldığı sanılır.
Piyanonun pek çok çeşidi vardır. Konsol, kuyruklu, digital, masa, otomatik, sessiz gibi... En çok kullanılanları, duvar tipi ve kuyruklu olanlarıdır.