Müzik Hakkında Ünlü Sözler


Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefarete terk eder.  (Mustafa Kemal Atatürk)

Duygularımı şiirle anlatamam çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim... (Wolfgang Amadeus Mozart)

Eğer müzik akla ve duygunun üst katlarına seslenmemiş olsaydı ona sanat diyemezdik, onu basit gösteri danslarının estetik katına alırdık. Bütün sanatlar içinde yapısı gereği insan duygularını en çok avucu içine alan fiziksel olarak insanı büyüleme gücü en yüksek olan sanattır müzik...(Nietzche)

Müziğin verdiği heyecanın temelinde görüntü imgelemini ve duyguları harekete geçirme gücü vardır ve bu müziğin insan üzerindeki büyüleme gücünün gerekli öğelerinden biridir...(Nietzche)

Müzik temelde bizde belli bir oranda güç kazanan yaşam duygusunun özünde gizli olan acıyı anlatır; müziğin verdiği heyecanın yapısında da bu acıdan uzaklaşıp onu uzaktan izleme düşüncesi vardır...(Nietzche)

Müziksiz bir hayat hata olurdu...(Nietzche)

Terbiyenin büyük sırrı; beden ve fikir çalışmalarının daima birbirinin yorgunluklarını almaya hizmet etmesidir...(Rousseau)

Müzik ve ritm, yollarını ruhun gizli köşelerinde bulurlar…(Eflatun)

Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü musikide değişikiliği alabilmesi kavrayabilmesidir… (Mustafa Kemal Atatürk)

Hayat, ıstırap ve keder verirse sükuneti müzikte arayınız...(Konfüçyüs)

Müzik gökle toprak arasında bir ahenktir...(Konfüçyüs)

Bağlılık müziğin temelidir neşe ve memnuniyet ise müziğin memurlarıdır. Doğruluk merasimin cevheridir. Ciddiyet saygı ve nezaket merasimin sistemleridir...(Konfüçyüs)

Müzik mukaddes insanlara neşe verir. Ve insanın kalplerini iyileştiren bi şeydir. İnsanlardaki derin etkiyi değiştirmesi dolayısıyla eski kralla onları ders olarak gösterirler...(Konfüçyüs)

Bir ülkenin doğru yönetilip yönetilmediğini, ahlak açısından yücelip yücelmediğini anlamak mı istiyorsunuz? O ülkenin musikisini dinleyiniz…(Konfüçyüs)

Duygularımı şiirlere anlatamam çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim. Çünkü be bir müzisyenim...(Mozart)

Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır...(Eflatun)

Müzik seven kimse başka bir hassa’ye de sahiptir...(Addison)

Müziği sevmeyene insan dememeli onu seven ancak yarım insandır; müzik yapansa tam insan...(Goethe)

İfadenin güvenli oluşu konuşmacının düşüncesine nasıl kanatlar takarsa müzikte duyguya öyle...(Goethe)

Müzik öğrencilerini sımsıkı tutar ses ve ölçüden kaçamazlar...(Goethe)

Öyle sanıyorum ki her şeye ve her sanat duygusuna müzik duygusu eşlik etmelidir; İddiamı teori ve deneyimlerimle desteklemek isterdim...(Goethe)

Daha üstünü olamaz. Müzik yoluyla Tanrı'ya yaklaşmak ve oradan insanlığa seslenmek... (Beethoven)