Enstrümanlar


Yaylılar
Keman
Yaylı çalgılar arasında en ince sesli olanıdır. Notası sol anahtarı ile yazılır. Ses telleri kalından inceye doğru Sol, Re, La, Mi'dir. Küçük orkestralarda ve senfoni orkestralarında genellikle ezgiyi çalar. 1. ve 2. kemanlar olmak üzere 2 partisi bulunur.
Viyola
Bu çalgının sesi alto'dur. Notası do anahtarı ile yazılır. Sesleri kalından inceye doğru Do, Sol, Re, La'dır. Genellikle eşlik çalgısı olarak kullanılır. 1 partisi bulunur.
Viyolonsel
Bu çalgı telli kontrbas ile birlikte bas sesleri seslendirir. Notası fa anahtarı ile yazılır. Ses telleri kalından inceye doğru Do, Sol, Re, La'dır.Eşlik çalgısıdır. 1 partisi bulunur.
Telli Kontrbas
Viyolonselin çaldığı eşliği kuvvetlendirir. Notası fa anahtarı ile yazılır fakat bir oktav daha kalın duyulur. Ses telleri viyolonsel ile aynıdır. 1 partisi bulunur.

Üflemeliler
Trombon
Alaşımlı ve nefesli bir çalgıdır. Notası do ve fa anahtarlarıyla yazılır. Sesi gür olduğu için eşlik görevi verilebilir. 4 partisi bulunur.
Korno
Alaşımlı ve nefesli bir çalgıdır. Notası fa ve sol anahtarlarıyla yazılır. 4 partisi bulunur.
Trompet
Alaşımlı ve nefesli bir çalgıdır. Notası sol anahtarı ile yazılır. Genellikle eşlik çalgısı olarak kullanılır.
Tuba
Alaşımlı ve nefesli bir çalgıdır. Notası fa anahtarı ile yazılır. Genellikle eşlik çalgısı olarak kullanılır.
Klarinet
Nefesli bir çalgıdır. Notası sol anahtarı ile yazılır. Solo ve eşlik görevinde kullanılır. Bas, Alto klarnetler de vardır.
Obua
Nefesli bir çalgıdır. Notası sol anahtarı ile yazılır. Solo olarak da kullanılabilir. Orkestralarda iki partisi bulunur.
Flüt
Nefesli bir çalgıdır.Notası sol anahtarı ile yazılır. Genellikle ezgiyi çalar. 2 Partisi bulunur. 2 çeşidi vardır.Küçük flüt (Piccolo) - Büyük Flüt (Yan Flüt)
Korangle
Nefesli bir çalgıdır. İngiliz kornosu olarak da bilinir. Solo görevlerini yerine getirebilir. Notası sol anahtarı ile yazılır.
Fagot veya Basson
Nefesli bir çalgıdır. Notası kalın seslerde fa anahtarı ile, ince seslere çıkıldığında ise 4. çizgi do anahtarı ile yazılır. Orkestralarda 2 partisi bulunur.
Saksafon
Nefesli bir çalgıdır ve 5 çeşittir. Soprano Saksofon, Alto Saksofon, Tenor Saksofon, Bariton Saksofon, Bas Saksofon. İlk olarak 1814 - 1849 yılları arasında yaşamış olan Adolphe Sax tarafından 1840'ta oluşturulmuştur. Enstrümana yapımcısının soyadı ve Yununca ses anlamına gelen phone sözcüğü ile birleştirilerek saksofon adı verilmiştir. Enstrüman günümüzde caz orkestralarında daha sık olarak kullanılmaktadır.

Telliler
Arp

Telli bir çalgıdır.Hem ezgi hem de akor çalabilir. Notası üst dizekte sol, alt dizekte fa anahtarı ile yazılır. Diyez ve bemol sesler enstrümanın alt kısmında bulunan pedallarca sağlanır. Eşlik çalgısı olarak kullanılır.

Klavyeliler
Piyano

Dokunaklı bir çalgıdır. Birçok çeşidi vardır. Notası üst dizekte sol, alt dizekte fa anahtarı ile yazılır. Üzerine en çok beste yapılan enstrümandır. İlk piyano İtalyan Cristofori (1711) tarafından oluşturulmuş ve zamanla gelişerek bugünkü halini almıştır.

Vurmalılar
Timpani

Özel tokmaklarıyla vurularak çalınır. 3 çeşidi vardır. Küçük, Büyük ve Orta Timpani.. Ses düzeni bulunur. Enstrüman, parçanın tonuna göre tonik ve dominant seslerine göre düzenlenir. Fa anahtarı ile yazılır.
Zil
İki parçadan oluşur ve birbirlerine vurularak çalınır. Notaları davul notasıyla beraber yazılır.

Metronom
İlk defa Johann Nepomuk Maelzel tarafından Viyana'da oluşturulmuştur. (1816) Cihaz istenilen hızda ve belirli zaman aralıklarında çalıcıya tik-tak sesi verir. Elektronik metronomlarda vardır.

Metronom Hızları ve İsimleri
40 - 42 Grave
44 - 50 Largo
52 - 56 Lento
58 - 66 Larghetto
66 - 72 Andante
72 - 80 Sostenuto
80 - 88 Comodo - Maestoso
88 - 104 Moderato
104 - 120 Allegretto
120 - 132 Animato
132 - 144 Allegro
144 - 160 Allegro Assai
160 - 168 Allegro Vivace
168 - 184 Vivace
184 - 192 Presto
192 - 208 Prestissimo