Aile ve Çocuk


Çocuğun iyi piyano çalabilmesi, ondan tamamen zevk alabilmesi ve daha etkin bir piyano eğitimi ve öğretiminin yapılabilmesinde, öğretmen kadar ailenin de rolü oldukça önemlidir. Aktif olarak ilgilenen bir ailenin çocuğu, iyi bir öğretmene de sahipse kesinlikle başarılı olacak ve piyanoyu sevecektir.

Piyano eğitimi aile hayatını çeşitli şekillerde etkiler. Örneğin, akustik bir piyanoya sahip olmanın getireceği maliyet oldukça yüksektir. Bu nedenle, çoğu çocuğun piyanosu yoktur ve aileler çocuğun piyano çalışmalarını yapabileceği dijital piyano veya org gibi enstrümanları edinme yoluna gitmektedir. Etkilerden bir diğeri de ailelerin fedakarlık yapmak zorunda olmalarıdır. Bu fedakarlık, evde herkes için uygun olan çalışma saatinin seçilmesi ve sessiz bir ortam sağlanması ile başlar. Ayrıca, ailenin günlük, yapıcı ilgisi çocuklara yapılacak olan en büyük yardımdır. Onların, o hafta veya o gün derste neler yaptığını sorup öğrenmek, zaman ayırıp bir veya iki parçalarını dinlemek hiçbir eğitim ve beceriyi de gerektirmez. Ailelerin çocuklarına yapacakları başka yardımlar da vardır. Bunlar;
- Çocuğun piyanoya ilgisinin devamlılığı için önemli olduğundan, onların derslere düzenli devam etmesini ve her gün düzenli çalışmasını sağlamak,

- Öğretmenlerin istedikleri yeni öğretim materyallerini (metot, albüm, metronom vs.) hemen temin etmek ve bunlar hakkında bilgi edinerek ailenin istekliliğinden öğretmenin etkilenmesini sağlamak,

- Çocuğun kendine olan güvenini geliştirmek ve sosyalleşmesini sağlamak için başkalarına piyano çalmasını teşvik etmek,

- Çocuk verilen ödevler dışında başka şeyler çalmak istiyorsa, gelişmesi için verilen ödevlere çalışmasının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmak ve aradaki farkı ortaya koymak,

- Çocuğun ilgi, başarı durumunu gözlemleyip öğretmenle sürekli iletişim içinde olmak.

 Piyano eğitiminde, öğretmenin iyi olması da çocukların gelişmeleri ve başarıları açısından önemlidir. Ailenin hiçbir müzik birikimi olmasa da onların bu konuda dikkat edecekleri ve yapacakları şeyler vardır. Öncelikle aile, çocuğunu çok iyi gözlemlemek durumundadır. Çocuğun bazı davranışları öğretmenin iyi olup olmadığı konusunda ipuçları verir. Örneğin, çocuğun öğretmeniyle piyano dersi yapmayı sevmesi, dersten sonra eve mutlu bir şekilde dönüp yeni ödevlerine bakması, piyanoda sürekli ilerlemesi, başkaları için çalmak istemesi gibi davranışları, öğretmeninin iyi niteliklere sahip bir eğitimci olduğunun ipuçlarıdır. Ayrıca, verilen piyano konserlerine giderek başka çocukları izlemekte yararlı olmaktadır.

 Ailelerin daha bilinçli olmalarını sağlamak ise öğretmenin işidir. Zaman zaman yapılan veli toplantılarında piyano öğretmenleri, yalnızca çocuğun durumunu görüşmekle kalmayıp, aynı zamanda derslerinin işlenişi hakkında da bilgi vermek durumundadır. Örneğin, bir taburenin yüksekliğinin veya el pozisyonunun nasıl olması gerektiği, akortsuz bir piyanonun öğrenci üzerindeki olumsuz etkilerinin ne olacağı, çalışma esnasında bir metronomun nasıl kullanılacağı gibi konularda aileler daha fazla bilinçlendirilebilir.

 Ayrıca, bütün velilerin çocuklarının piyano dinletilerine çıkmasını istemesidir. Bu nedenle, yeni başlayanlardan ileri düzeydeki öğrencilere kadar bütün öğrencilerin toplu dinletilere çıkması sağlanmalıdır. Çünkü, çocuğunu sahnede gören aile daha mutlu olacak, onun gelişmesi ve başarısı için kendi üzerlerine düşen görevleri daha istekli yerine getirecektir.

 Sonuç olarak, etkin bir piyano eğitimi ve öğretiminde temel taşlardan birisi de ailelerdir. Eğer, ailelere ne yapıldığı ve niçin yapıldığı anlatılır ve anlamaları sağlanırsa, şüphesiz onların katkıları sınırsız olacaktır.