Solfej Dersi


Solfej; okuma demektir. Notaları; adları, sesleri ve süreleriyle okumaya solfej denir. Müzikal altyapının oluşumu ve gelişimi için işitme, algılama, dikte ve deşifraj, solfej derslerinde verilmektedir. Derslerimiz çağdaş eğitim pedagojisi uygulamalarıyla şekillenmektedir.

Yoğun ders programlarının ve yapılan çalışmaların en büyük amacı doğru bir sanat eğitimidir. Solfej eğitimi ile birlikte programlanan piyano eğitimi aynı zamanda müzik tarihini de işlemektedir. Öğrenci hem dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini seslendirecek hem de bestecinin hayatını öğrenecektir.