Müzik Eğitimi


Müzik eğitimindeki amaç, insanın müzik ve sanat çevresi ile olan iletişim ve etkileşiminin düzenli sağlıklı ve verimli olmasını sağlamaktır. Müzik, eğitim sürecinin sanatsal boyutunun yanı sıra, çocuğun kendini ifade edebilmesi ve geliştirebilmesi açısından önemli bir araç olarak kullanılmalıdır. Müzik öncelikle, çocuğun ruhsal yapısındaki aşırı duygusallık ya da olumsuz davranışlarından arınıp, daha sakin ve olumlu bir ortama yönelmesi bakımından önemlidir.


Çocuğun alacağı müzik eğitimi; kişilik gelişimini; etkileyerek, gözlem yeteneğini güçlendirir ve iç potansiyeli ile yaratıcılığını ortaya çıkarır. Sanat; çocuğun içindeki potansiyel enerji ve gücün ortaya çıkmasını sağlar. Amaca uygun ve doğru bir eğitim verildiğinde müzik, çocuk gelişiminde olumlu etkiler bırakır. Zihinsel, duygusal, psikomotor gelişimler ile sanatsal yaratıcılık ve beğeniler çocuğun başlıca gelişim alanlarıdır.


Müzik derslerinde temel amaç bireyin yaratıcılığını arttırmak ve geliştirmektir. Bu amaçla müzik dersleri öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmekte, onların mümkün olduğunca katılımcı olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.
Müzik eğitimi planlanırken, çocukların gelişim düzeyleri, müziğe karşı ilgileri ve herhangi bir motivasyona gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.


Müzik eğitimleri genellikle çocuklu yaşlarda başlamaktadır, ancak müziğe yeteneği olan herkes eğitim alabilmektedir. Genellikle, büyük yaşlarda ki insanlar çocuklara göre daha sabırsız olduklarından çok hızlı öğrenmek istemektedirler.  Bu fikre kapılmayan ve öğrendikleri uygulayan, düzenli olarak çalışan müziğe yetenekli, müziğe tutkulu olan herkes müzik eğitimi alabilir.

Ders programı;
Başarılı bir eğitim için, hafta bir ders olmak üzere 2 dönemde toplam yıllık en az 50 saat ders yapılmaktadır. Rahatsızlık vb. elde olmayan sebeplerle yapılamayan dersler mutlaka telafi edilmelidir. 
Tüm dersler, bire bir olarak yapılmaktadır. 
Ders saatleri farklı programlara göre değişmektedir. Örneğin piyano eğitimini profesyonel bakışla ele alırsak ve eğitimine konservatuarda devam ettirmek isteyen öğrencilerin yıllık 90 ila 100 ders alması başarı oranını artırmaktadır. 
Ancak 4-7 yaş öğrencilerle haftada 2 ders ve yılda en az 60-70 ders yapılmalıdır. 
Ders dışı verilen ödevlerin çalışma programına göre yapılması ve derslere devamlılık başarılı bir eğitim için ön şarttır. Ailenin öğrenci üzerinde ki rolü muhakkak tartışılmaz, bu nedenle öğretmenin uygun gördüğü yöntemin aile tarafından benimsenmesi çok önemlidir. 
Eğitimde disiplin olmaması mümkün değildir, derslere devamsızlık, ders dışı çalışmaların düzenli yapılmaması durumunda eğitime son verilmektedir.