Onun İçin Ne Söylediler?


Afganistan
O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.
Emanullah HAN, Afgan Kralı

Almanya
Almanya, Atatürk’ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.
Berlin, Almanya Ajansı

O, kendi milleti ve insanlık alemi için beslediği sevgiyle, bir dahinin neler yarattığına dair, dünyaya fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir. 
Profesör Herbert MELZIG, Tarihçi

Isdırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar. 
Profesör Herbert MELZIG, Tarihçi

Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye’ye bırakılarak bir günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır. 
Illustrierte Dergisi

O kişisel kazan ve ün peşinde koşan sıradan bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya çalışan bir kahramandır. 
Prof. Walter L. WRIHT Jr

Amerika Birleşik Devletleri
Dünya sahnesinin tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.Chicago Tribune

Sovyet Rusya Dışişleri Bakanı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en çok dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.
Franklin D.ROOSEVELT, ABD Eski Devlet Başkanı (1928)

Beyaz Saraydaki görevim tamamlanınca ilk yapmak istediğim şey zamanımızın bu en dikkate değer şahsiyetini ülkesinde ziyaret etmekti. Kader buna izin vermedi… Bu çapta insanlar dünyaya sık gelmezler.
Franklin D.ROOSEVELT, ABD Eski Devlet Başkanı (1955)

Atatürk bu yüzyılın en büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yen Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk ve Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini başarı ile gösteren bir örnek yoktur.
John F.KENNEDY, ABD Eski Devlet Başkanı (10 Kasım 1963)

Asker, devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.
General Mc ARTHUR

Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri. 
New York Times

Avusturya
Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez. 
KRIPPEL – Heykeltıraş

Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı. 
Neue Freie Presse - Viyana

Belçika
Atatürk 20. asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır. 
Kopenhag Nasyonal Tidende

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür. 
Libre Belgique Gazetesi

Atatürk devrimleri o kadar büyüktür ki, bunların yüceliği karşısında dünya hala şaşkınlık içindedir. Bu devrimler, köhne bir imparatorluktan batılı ve modern bir Türkiye yaratmıştır. 
Soir Gazetesi (1938)

Bulgaristan
Hiçbir memleket, yeni Türkiye’nin Ata’sı tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir.
Dness Gazetesi

Atatürk’ün ölümünün 25. yıldönümünün belirtilmesi, Kemal Atatürk’ün kişiliği ve davasına yalnız Türk ulusunun sevgi ve minnettarlığının değil, dünya uluslarının da saygısının belirtisidir. 
Todor JİVLOV, Eski Devlet Başkanı (1963)

Çin
Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.
Ma Shao-Cheng, Yazar

Kemal Atatürk, büyük askerdir, fakat barışseverdir ve bütün komşu devletlerle dostluk dileğindedir.  Onun sayesindedir ki , Çin’den Tuna’ya kadar bütün uluslar aynı ülkünün çevresinde kardeşçe birleşmişlerdir. Bu ülkü şudur: “Özgürlük ve ulusal egemenliği yabancı istilacılara karşı ne pahasına olursa olsun savunmak ve modern bir devlet kurulmasına çalışmak…”
Tchang Yang Ye Pao Gazetesi (1938)

Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal’i mutlaka kıskanırdı.
Tchang Yang Yee Pan Gazetesi (1958)

Danimarka
Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi. O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.
National Tidence Gazetesi

Finlandiya
Atatürk, olağan üstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli yüzlerinden biri idi.
Hufvud Stadbladet Gazetesi

Fransa
Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği yapıtı halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.
Fransız  Cumhurbaşkanı

Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması nedeniyle; “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diyenlere Fransız Başbakanının mecliste verdiği cevap: “ Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahramanla antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.
BRIAND, Fransa Eski Devlet Başkanı (1921)

Denilebilir ki Onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.
Berthe GEORGES, GAULİS

Hindistan
Atatürk, Türkiye’de İslam’ı ezmedi. Ama İslam’ın siyaset aracı olarak kullanılmasına da izin vermemiştir.
Prof. Dr. Feruz AHMAD, Tarihçi

Kemal Atatürk veya bizim onu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa, gençlik günlerinde benim kahramanımdı… Onun en büyük hayranları arasında olmaya devam ediyorum.
Jawaharla NEHRU, Hindistan Eski Devlet Başkanı

Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.
Star of India

Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.
Sucheta KRIPALANI, Hint Parlamento Heyeti Başkanı

İngiltere
O genç ve dahi Türk Şefi’nin o sırada Çanakkale de bulunması, müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir. 
Alan MOOREHEAD, Yazar (1956)

Yenilgi, yeniden diriliş, devrim ve siyasal örgütlenme… Artık bütünüyle cumhuriyetçi bir devletle karşı karşıya bulunuyoruz. Bir anayasa ile örgütlenmiş, halkın desteğini kazanmış ve yetenekli bir önderin yönetiminde bir devlet görüyoruz. Yeni Türkiye, daha önce şüphecilerin ileri sürdükleri gibi bir “dekor” değil, gerçek bir oluştur.
Arnold J. TOYNBEE, Tarihçi (1926)

Bu ilerici ve Batılaşmış Türk, gerek kişiliği, gerek başarılarıyla hayranlık ve saygı uyandırmaktadır. Orta yaşın kıyısına gelmiş bu önder, bir mantık ve sarsılmaz azim, kendinden çok ülkesi için beslenen tutkular, güçlü bir kişilik ve disiplin adamıdır. Yadsınmaz güçte olan ve mecliste hiç aksamayan çekiciliğini, çelik rengi gözlerini, anlamlı yüzünü, geniş omuzlarını, mert görünüşünü, hakim ve etkili konuşması tamamlamaktadır.
Arnold J.TOYNBEE, Tarihçi (1926)

Atatürk, Türk Milleti’nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.
Daily Telegraph

Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birdenbire hareket geçmek iktidarı, O’nun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir. 
Grace ELLISON, Gazeteci (1923)

Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü devlet adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve özgün olanıdır.
Herbert SİDEABOTHAM

Kemal Atatürk, yeni bir Türkiye yaratmıştı. Onu tecrübeli bir şefin, verimli bir yönetimin ve sırası gelince daha özgür bir şekilde gelişebilecek esnek parlamenter sistemin eline bıraktı. Memleketini Orta Çağ’dan çağımızın eşiğine, dahası bundan bir adım ileriye getirmişti. Gerideki boşlukları doldurup memleketi yeni alanlarda daha ileriye götürmek, ondan sonra yerine geçeceklere düşen bir görevdi. İlerleme hızlı olmuştu; belki de bazılar için fazla hızlı. Atatürk yarım kuşaklık bir süre içinde yeni bir Türk toplumu yaratmak istemişti.
Lord KINROSS, Yazar (1966)

Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar saygı yaratmamıştır.
Observer

İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonrada sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.
Sunday Times

Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.
The Fornightfly, London

Cumhuriyet Türkiye’sinin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: Alçakgönüllülük, yeterlilik ve başarı.
The Truth Dergisi

O, Türkiye’nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye’nin Avrupa Devleti olmasını sağladı, Yakın Doğu’nun tarihini değiştirdi.
Times Gazetesi

Savaş Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.
Winston CHURCHILL, İngiltere Başbakanı (1938)

O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin dayanamadığı özgür bir düzenle, başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.
Word Price

İran
Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef’i olmakla kalmamıştır.O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.
İran Gazetesi

Atatürk gibi insanlar bir kuşak için doğmadıkları gibi belli bir dönem için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.
Tahran Gazetesi

Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. İslam dünyasının büyük insan yetiştirme gücünü yitirdiğini öne sürenler, Atatürk’ü hatırlamalı ve utanmalıdırlar.
Tahran Gazetesi (1939)

İsrail
Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.
Ben GURION, İsrail Eski Devlet Başkanı (1963)

İsveç
O olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O’nun sayesinde Türkler, O’nun olağanüstü yapıtını izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdi.
Nya Daylight Gazetesi

İsviçre
Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam’ını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.
Profesör MORRF

Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi.
Profesör SEKRETAN

İtalya
Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.
C.C. SFORZA

Atatürk’ün ölümü ile Yakın Doğu’nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir kişilik kaybolmuştur.
Tribuna Gazetesi

Japonya
Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.
Japon Times

Yüzyıldan beri Küçük Asya’nın çıkardığı en büyük lider.
The Japon Chronicle

Küba
Ben en çok Atatürk’ten etkilendim…Koşulları, onu yeniden dünyanın gündemine oturttu…
Fidel CASTRO, Küba Devlet Başkanı (1997)

Lübnan
Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.
Ennehar Gazetesi (1938)

Kelimenin tam anlamıyla bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk, dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir.
Loryan Gazetesi (1938)

Macaristan
Yüzyılımızda, “olmayacak hiçbir şey yoktur” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.
Esti UJSAG

Türkiye’yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramaya çıkmış çalışkan arılara benzetiyorum. Nasıl arılar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bugün büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır.
Prof. M. Zaajti FRANES

Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür. Gücü, zorlukları yenme kararı ve yiğitliliği ile acımasız galiplerin uygulamaya kalkıştıkları pranga siyasetini ilk kıran Atatürk’tür.
Pester Lioyd Gazetesi (1938)

Mısır
Çağının, belki de tarihinin en olağanüstü kişilerinden biri.
Egyptian Gazetesi

Norveç
Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.
Le Morgen Bladet Gazetesi

Pakistan
Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da, Onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.
Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı

Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’nun bakışı ile dünyayı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.
İkbal, Şair

Polonya
O’nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur.
Gazeta Polska

Portekiz
Atatürk başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz ona yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki uzaklık sonsuza değin aynı kalır. Dönemlerinde büyük gözüken, zamanla küçülen benzerlerinden farkı budur ve böyle kalacaktır.
Arriba Gazetesi (1938)

Romanya
Atatürk, tarihte örgütçü bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.
Independence Romaine Gazetesi (12 Kasım 1938)

Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.
Timpul Gazetesi (12 Kasım 1938)

Rusya
Şöhreti bütün cihana yayılmış olan deneyimli başkanın yöneyimi, herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.
KALİNİN, Eski Devlet Başkanı

Atatürk düşüncesi yaşlanmadı, o sadece geçmiş değil aynı zamanda gelecektir.
Mihail GORBAÇOV, Eski Devlet Başkanı

Suriye
Vatanını muhakkak bir parçalanmadan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, sözcüğün tam anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi…
Elifba Gazetesi

Atatürk’ün başardığı işler mucize ve harikadır. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılaplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilemeyecek işlerdir.
El Tekaddum Gazetesi

Tunus
Vatanımın bağımsızlığı uluslar arası bir gerçek olduğu gün, Allah’a şükürden sonra ilk hatırladığım isim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu. Ümit kapılarının kapandığı bunalım anlarında, onun destan olan yaşamı ve savaşımı bana esin kaynağı oldu.
Habib BURGİDA, Tunus Eski Devlet Başkanı (1955)

Türkiye
10 Kasım 1938’de, Atatürk’ü yitirdiğimiz sırada, dünya yeni bir felaketin eşiğine gelmişti. Büyük insan, Türkiye’yi bu felaketten kurtarmak için bütün önlemleri almıştı. Balkanlarda ve Doğuda hiçbir devletle düşmanlığımız yoktu. Rusya yaklaşan tehlike karşısında bizimle kurduğu eski bağları sürdürüyordu. İngiltere ve Fransa, Türkiye’yi kazanabilmek için, bizi her bakımdan destekliyordu. Almanlar, Türklerin düşmanlığını çekmemek için çok dikkatli idiler. Doğu Akdeniz’i tehdit eden faşist İtalya, Türkiye Ortadoğu’da var oldukça, emperyalist isteklerini tam olarak gerçekleştiremeyeceğini anlamıştı. Onurlu ve büyük bir devlet olmanın gururunu Atatürk böylece bize yeniden tattırdı. Hiçbir yana bağlanmadı. Ama her zaman, herkesçe hesaba katılması gerekli bir güç olduğumuzu dünyaya anlattı. Onu yitirmemizden sonra, bir süre bu siyaset izlendi. Günün gerçeklerine Mustafa Kemal Atatürk’ün gerek doğal yetenekler, gerekse kendini bilinçli olarak hazırladığı sıralarda kazandığı özellikler açısından gerçekten bir insanın sahip olabileceği en üstün, en seçkin niteliklere eriştiğini belirtmeliyiz. Burada, doğanın verdikleriyle, kendi kendini hazırlarken edindikleri, tümüyle birbirini pekiştirmektedir. Koşulların yarattığı önderler, döner, kendilerini yaratan koşulları yeniden biçimlendirirler. Önderliği, kendini yaratan koşulları doğru değerlendirebilmesinde, devrimciliği ise, onları yeniden biçimlendirmesinde yatar.
Emre KONGAR(1980)

Atatürk’ün siyasi ve askerlikte en büyük üstünlüklerinden biri de çok hesaplı ve ihtiyatlı olması, işi rastlantılara bırakmaması, hesaplarının da daima isabetli çıkmasıdır. Atatürk, hiçbir zaman kendini başarı ihtimali az olan işlere sürüklettirmemiştir ve ulusla devletin geleceği ile kumar oynamamıştır.
Prof.Dr.Hikmet BAYUR(1956)

Gazi Mustafa Kemal, fesi Müslümanlığın gereği gibi gösteren düşünceyi yıkmak için eline şapkayı almış:
“-Efendiler, bunun adı şapkadır…” diyerek halkın içine yürümüştür. Softa takımı dışında kalan halkın her çeşit yeniliğe açık olduğunu ispatlayan davranıştır bu!... Bir sözü açık ve seçik söyleyerek halkı kazanmak her zaman mümkündür.
İlhan SELÇUK(1968)

Yugoslavya
Atatürk’ün dehası, tarihte Türk Milleti’nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.
Branko ACZEMOVİC – Elçi

Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti, kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye’nin yaratıcısı olmuştur.
Politika Gazetesi

Yunanistan
Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama, sahip bulunmak mutluluğuna erişmiştir.
Katimerini